Híreink

Változott a táppénzszámítás, így szól a kormányrendelet

Több ponton is módosultak az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira, vonatkozó szabályok. Cikkünkben a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket részletezzük.
A Magyar Közlöny 187-es számában jelent meg a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet (217/1997.) módosítása, amely szerint több ponton változtak a táppénzre vonatkozó szabályok is.

Definíciók

A pénzbeli ellátások számításának – törvényben szabályozott – módosulása következtében változott az irányadó és a számítási időszak meghatározása.

  • Irányadó időszak: folyamatos biztosítás esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első napjától az ellátásra való jogosultságot megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszak, melynek kezdő napja nem lehet korábbi az ellátásra való jogosultságot megelőző naptári év első napjánál.
  • Számítási időszak: az irányadó időszakon belül az 1997. évi LXXXIII. törvény 48. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott időszak azon naptári napjainak a száma, amelyre pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet vallottak be, amely legfeljebb azon hónapig tarthat, ameddig a biztosított jövedelméről a bevallást benyújtják.

A törvény alkalmazza a keresőtevékenység fogalmát is, amelyet a végrehajtási rendelet határoz meg. Eszerint keresőtevékenység a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység.

Egyidejűleg fennálló jogviszony esetén a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napok számítása

Módosult az a szabály, hogy az egyidejűleg fennálló jogviszony esetén a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napokat abban a jogviszonyban kell figyelembe venni, amelyik előbb kezdődött.

A módosítás alapján a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napok közül azokat, amelyek megelőzik a keresőképtelenség első napján fennálló biztosítás kezdő napját, össze kell számítani a fennálló biztosításban töltött napokkal. Az összeszámított biztosítási jogviszony időtartamát ahhoz a fennálló jogviszonyhoz kell hozzászámítani, amelyiknél a biztosított az ellátást kéri.

Ha a biztosított több fennálló jogviszonyából kéri az ellátást, a kérelemmel érintett valamennyi fennálló biztosítási jogviszonyhoz külön-külön hozzá kell számítani a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napoknak a fennálló biztosítás kezdő napját megelőző napjait.

Változott a táppénz összegének megállapításakor figyelembe vehető jövedelem

Korábbi szabály alapján a táppénz összegének kiszámításánál rendszeres jövedelem a havi rendszerességgel járó munkabér (illetmény), pótlék, továbbá a munkabér (illetmény) helyett kifizetett távolléti díj, valamint a szerződés alapján havonta járó díjazás vagy egyéb jövedelem.

A módosítás alapján a pénzbeli ellátás, valamint a baleseti táppénz összegének megállapításakor a jövedelemadó-előleg megállapításához bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet arra a hónapra kell figyelembe venni, amely hónapra a bevallás készült. A naptári napi alap megállapításánál a számítási időszakra bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet el kell osztani a számítási időszak naptári napjainak a számával.

Tényleges jövedelem hiányában a táppénzre való jogosultság kezdő napján érvényes szerződés szerinti jövedelem harmincad részében kell megállapítani a táppénz alapját.

Jogviszony megszűnése

Ha a biztosított részére a pénzbeli ellátást vagy baleseti táppénzt az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv folyósítja, és a biztosítási jogviszony a pénzbeli ellátás vagy a baleseti táppénz folyósításának időtartama alatt megszűnik, akkor a foglalkoztató 2015. január 1-jétől nem köteles értesíteni a szakigazgatási szervet a megszűnéskor kifizetett jövedelmekről és azok jogcíméről, hanem elegendő az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontjáról tájékoztatni.

taxpassVáltozott a táppénzszámítás, így szól a kormányrendelet